(123) 456-7890 info@yourdomain.com

MinSim Oy:n Vastasyntyneen elvytys –koulutus otettiin innolla vastaan

15.2.2014 Gaumard Newborn HAL –simulaattorinukkeMinSim Oy järjesti viime vuoden lopulla Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä Vastasyntyneen elvytys –koulutuksen, johon osallistui kätilöitä, sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Neljän päivän koulutuksessa aiheita olivat Käypä hoito –ohje, elvytysalgoritmi ja ventilointi. Koulutus alkoi neonatologi Liisa Rovamon luennolla. Pienryhmäkoulutuksissa harjoiteltiin ventilointia ja potilastapauksissa huonokuntoisen vastasyntyneen hoitoa Nordic Simulatorsin Gaumard Newborn HAL –simulaattorinuken avulla.

Harjoittelu tapahtui synnytysosaston elvytyshuoneessa, tilassa jossa potilaita hoidetaan. Tämä mahdollisti sekä toiminnan hiomisen oikeassa työympäristössä, että huomioiden teon työympäristöön liittyvistä asioista, esimerkiksi välineiden sijoittelu ja laitteiden käyttö. Harjoittelun aikana esille tulleet huomiot ja toiminnan kehittämisideat kirjattiin muistiin, ja toimitimme ne palauteyhteenvedon yhteydessä asiakkaalle. Näin ne ovat käytettävissä ja hyödynnettävissä jatkossa työn tehostamiseksi ja potilasturvallisuuden edistämiseksi.

Asiakkaalta kerätystä palautteesta ilmeni, että simulaatio koettiin hyväksi keinoksi oppia, kerrata ja perehtyä potilasturvallisesti vastasyntyneen elvytystaitoihin. Simulaatiotilanteet herättivät ajatuksia omasta oppimisesta ja roolista ryhmätyötilanteessa, sekä johtajuuden ja kommunikaation merkityksestä hätätilanteessa. Erityisesti tiimityöskentelyn harjoittelu eri ammattiryhmien välillä koettiin tärkeäksi. Kokonaisuudessaan koulutus koettiin antoisaksi ja säännöllistä simulaatioharjoittelua toivottiin myös jatkossa. Koulutuksemme sai palautetta hyvästä asiantuntijuudesta sekä rennosta, positiivisesta ja kannustavasta ilmapiiristä. MinSim Oy kiittää Lapin keskussairaalasta koulutukseen osallistuneita hyvästä yhteistyöstä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.