(123) 456-7890 info@yourdomain.com
Slide

Tiedote muutoksista yrityksessä

MinSim Oy:n toinen perustaja ja omistaja Minna Silvennoinen luopuu vuoden 2019 vaihtuessa osakkuudestaan yrityksessä ja Minna-Maria Mattilasta tulee yrityksen pääomistaja. Silvennoinen on työskennellyt jo useita vuosia päätoimisesti yrityksen ulkopuolella ja muutosta on suunniteltu pidemmän aikaa. ”Kiitän erityisesti asiakkaitamme kaikista hienoista kokemuksista, joita sain yrityksessä toimiessani ja olen iloinen niistä kiinnostavista […]

Slide

Kiinnostaako simuloidun potilaan/asiakkaan käyttäminen harjoittelussa? Autamme eteenpäin.

Helsingissä järjestettiin elokuussa iso kansainvälinen lääketieteen opetuksen konferenssi AMEE 2017 (Association for Medical Education in Europe), johon osallistuimme. Konferenssi tarjosi laajan valikoiman luentoja ja työpajoja joista valita. Tärkeä aihe konferenssissa oli simuloidun potilaan käyttäminen harjoittelussa. Simuloitu potilas tai asiakas tarkoittaa sitä, että joku esittää potilaan/asiakkaan roolia tavoitteiden mukaisesti, ennalta sovitun […]

Slide

Simulaatiokoulutuskokeilu Karstulan terveysasemalla

MinSim Oy toteutti yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun INNOKE -hankkeen kanssa simulaatiokoulutuskokeilun Saarikassa, Karstulan terveysasemalla. MinSim on mukana INNOKE -hankkeessa, jossa pilotoidaan uudenlaista monialaista ja moniammatillista simulaatiokoulutusyhteistyötä teknologia- ja koulutusalan yritysten sekä julkisten turvallisuus- ja sote-alan toimijoiden kanssa Keski-Suomessa. Kokeiluihin liittyy tärkeänä osana virtuaalisten – ja simulaatio -oppimisympäristöjen innovointia ja suunnittelua sekä etäkoulutuksen mahdollisuuksien kokeilua. Harjoituksessa käytössä oli mm. […]

Slide

”Draama- työpaja oli loistava. Harjoitusten kautta pääsi aidosti kokemaan vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkityksen ryhmätyöskentelyssä.”

Kansallinen simulaatiokonferenssi FinnSim kokosi 140 simulaatio-osaajaa Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloihin. MinSim Oy:n Draama-työpajassa Kuopiossa 16.2.2017 pohdittiin, voiko tietoisen läsnäolon avulla parantaa tiimityötä ja kommunikaatiota. Työpajan alussa lyhyellä alustuksella herätettiin yhteistä keskustelua läsnäolon merkityksestä, sen vaikutuksesta vuorovaikutukseen ja siitä, miten nämä asiat liittyvät potilasturvalliseen työskentelyyn. Alustuksen jälkeen tehtiin ryhmäharjoituksia, jotka havainnollistivat […]

Slide

MinSim Oy mukana joukkorahoituskampanjassa teemalla ”Ole mulle läsnä!”

Miksi? Haluamme tuoda keskittymisen ja läsnäolon taitoa takaisin. Lue lisää ja tilaa meidät mesenaatin sivuilta Yhdistimme viestinnän osaamisen ja taiteen – ja löysimme tavan välittää ja harjoitella läsnäoloa. Mistä tämä kaikki alkoi? Marjapuskasta. Esiintyjän ja yleisön, puhujan ja kuulijoiden, välisen yhteyden keskeinen tekijä on läsnäolo. Mustaherukoita poimiessa havainto puhujan ja kuulijoiden […]

Slide

FinnSim 2017 -Simulaatiokoulutuksen kongressi

Ensimmäisen Suomen simulaatiokoulutusyhteisön eli Finnsim:n kongressin järjestää KYS: Koulutus- ja kehittämispalvelut ja Kliinisen koulutuksen keskus. Kongressi pidetään Kuopiossa 15.-16.2.2017. Lue lisää.

Slide

Valmennusta moniammatillisen ja kustannustehokkaan simulaatioharjoittelun toteuttamiseen

Hyvinkään sairaalan Naistentautien ja synnytysten osastolla aloitettiin MinSim Oy:n valmennuksessa täysimittaiset simulaatioharjoittelut elokuussa 2016. Tavoitteena oli startata osastolla säännöllinen simulaatiokoulutustoiminta kohtuullisilla alkuinvestoinneilla. Synnytyssimulaattorin ja simuloidun/näyttelijäpotilaan yhdistelmä antavat pienellekin yksikölle monipuoliset mahdollisuudet potilasturvallisuutta edistävien täysimittaisten simulaatioiden toteuttamiseen. Ohjaajien intensiivivalmennuksessa varmistetaan, että perusasiat hallitaan sekä teoriassa, että käytännössä ja simulaatioharjoittelu lähtee liikkeelle varmalta […]

Slide

SESAM2016: kuulumisia Euroopan simulaatiokonferenssista

Euroopan yksi merkittävimpiä vuosittaisia simulaatiokoulutuksen alan tapahtumia on SESAM, jossa tänäkin vuonna oli yli 300 eri esitystä, työpajaa tai luentoa, joista jokainen osallistuja voi valita mieleisensä. Kirurgikoulutuksen ja potilaiden hoidon merkittävät muutokset SESAM 2016 alkoi lupaavasti tunnetun kirurgikoulutuksen kehittäjän professori Richard M. Satavan puheenvuorolla. Viesti, jonka hän halusi kertoa oli […]

Slide

Draaman keinoin kohti parempaa potilasturvallisuutta

SESAM:iin lähdimme tänä vuonna paitsi kuulemaan uusinta alan tutkimus- ja koulutustietoa, myös pitämään ensi yrittämällä hyväksyttyä työpajaamme. Työpajassa teatteritaiteesta tuttuja menetelmiä sovellettiin onnistuneesti ja innostuneesti tehostetun kommunikaation harjoitteluun. Lisäksi havainnollistettiin ja analysoitiin tiimityön tekemistä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä mm. palapeliharjoitusten avulla. Työpajan suosio yllätti meidätkin ja tunnelma oli tiivis, mutta […]

Slide

Healthcare System Safety Training by Means of Drama Education: Stop and Go Method 

(Edited: May 22, 2016) In healthcare approximately 70% of patient harm happens due to human factors. Human factors refer to environmental, organisational and work-related factors, and human and individual characteristics, which influence behaviour at work in a way which can affect health and safety (5). When an error occurs, it […]