(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Tiedote muutoksista yrityksessä

MinSim Oy:n toinen perustaja ja omistaja Minna Silvennoinen luopuu vuoden 2019 vaihtuessa osakkuudestaan yrityksessä ja Minna-Maria Mattilasta tulee yrityksen pääomistaja. Silvennoinen on työskennellyt jo useita vuosia päätoimisesti yrityksen ulkopuolella ja muutosta on
suunniteltu pidemmän aikaa.

”Kiitän erityisesti asiakkaitamme kaikista hienoista kokemuksista, joita sain yrityksessä toimiessani ja olen iloinen niistä kiinnostavista
koulutuksista ja monipuolisesta yhteistyöstä, jota sain tehdä yrityksessä. Olen kiitollinen, että sain olla osa MinSim Oy:n vuosien
aikana toteuttamaa tärkeää työtä simulaatio-opetuksen kehittämiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi. Yritystoiminnan kautta olen myös saanut elinikäisiä ystäviä. Kiitän erityisesti Minna-Mariaa, jonka kanssa olen saanut jakaa monia hienoja kokemuksia ja oppinut häneltä paljon. Olen luottavainen yrityksen toiminnan jatkuvuudesta ja toivotan menestystä MinSim Oy:lle ja Minna-Marialle”, Silvennoinen toteaa.

Silvennoinen jatkaa työtä aikuiskoulutuksen parissa, nyt enemmän kehittäjän ja tutkijan, kuin toteuttajan roolissa. Hän työskentelee Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuksen laitoksella ”Oppimisen sykkeet” ja ”Samalla aallonpituudella” –hankkeissa, joissa tutkitaan aikuisen oppimista ilmiönä. Hankkeissa tarkastellaan oppimisen prosessia ja sitä, mitä oppimisen aikana tapahtuu
fysiologisella, emotionaalisella ja kokemuksellisella tasolla ja näiden vuorovaikutuksessa. Tämä luo pohjaa kehitystyölle, jossa
tutkimusosaaminen aivojen ja autonomisen hermoston mittaamisessa yhdistyy koulutuksen tarpeiden parempaan ymmärtämiseen.

Minna-Maria Mattila toimii päätoimisesti opintoasiainkoordinaattorina Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Skilla Taitopajassa, jossa hän on mukana opiskelijoiden käden taitojen ja simulaation opetuksissa. Minna-Maria on kiinnostunut taidelähtöisten menetelmien soveltamisesta terveydenhuollon opetuksessa, ja opiskelee draamakasvatusta Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. SimPro2015, SESAM2016 ja FinnSim2017 -konferensseissa pidetyt läsnöoloon ja viestinnän tehostamiseen keskittyvät työpajat ovat saaneet rinnalleen työpajan saattohoidon parissa työskenteleville. Hyvä palaute innostaa eteenpäin: ”Esimiehen näkökulmasta työpajassa mukana olleet saivat paljon energiaa työhön. Se auttoi ymmärtämään omia tunteita ja reaktioita.”

Rauhallista joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta 2019.

pipari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.