(123) 456-7890 info@yourdomain.com

”Draama- työpaja oli loistava. Harjoitusten kautta pääsi aidosti kokemaan vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkityksen ryhmätyöskentelyssä.”

Kansallinen simulaatiokonferenssi FinnSim kokosi 140 simulaatio-osaajaa Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloihin. MinSim Oy:n Draama-työpajassa Kuopiossa 16.2.2017 pohdittiin, voiko tietoisen läsnäolon avulla parantaa tiimityötä ja kommunikaatiota.

Työpajan alussa lyhyellä alustuksella herätettiin yhteistä keskustelua läsnäolon merkityksestä, sen vaikutuksesta vuorovaikutukseen ja siitä, miten nämä asiat liittyvät potilasturvalliseen työskentelyyn. Alustuksen jälkeen tehtiin ryhmäharjoituksia, jotka havainnollistivat läsnäolon tärkeyttä tiimin toiminnassa, vuorovaikutuksessa ja tilannetietoisuudessa. Harjoituksissa muun muassa kohdistettu kommunikaatio nosti esille erilaisia näkökulmia viestin välityksestä ja vastaanottamista sekä siitä, millaista tarkkaavaisuutta vuorovaikutus ja viestintä edellyttävät.

”Draamatyöpaja oli erinomainen, ja toi erilaista perspektiiviä simulaatiomaailmaan – ei pelkästään temppujen ja toimintamallien opettelua!”

”Draama oli toteutukseltaan toiminnallinen ja antoi uutta ajateltavaa. Tykkäsin.”

Työpajassa toteutettujen harjoitusten koettiin lisänneen samalla sekä rentouden, että valppauden tunnetta, keskittyminen ja huomio viestin lähettämiseen ja vastaanottamiseen kasvoi. Harjoitukset konkretisoivat, miten monen asian tekeminen samaan aikaan heikentää keskittymistä ja tilannetietoisuutta ja sitä kautta suoritusta. Huomattiin, että työpajan aikana paikalle tulleista yksittäisistä osallistujista muodostui yhteisöllisesti toimiva ryhmä harjoitusten vaikutuksesta.

Palautteen perusteella todettiin, että harjoittelua olisi hyvä hyödyntää ei pelkästään tiimien yhteistyön kehittämiseksi, vaan myös yksilöiden välisen vuorovaikutuksen edistämiseen. Esimerkiksi lyhyttä kontaktiharjoitusta voi hyödyntää terveydenhuollossa ennen kriittisesti sairaan potilaan vastaanottoa tai ennen haastavaa leikkaustoimenpidettä.

Kiinnostuitko työpajastamme? Pyydä tarjous Minna-Marialta!

IMG_20170216_150607_BURST001_COVER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.