(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Valmennusta moniammatillisen ja kustannustehokkaan simulaatioharjoittelun toteuttamiseen

Hyvinkään sairaalan Naistentautien ja synnytysten osastolla aloitettiin MinSim Oy:n valmennuksessa täysimittaiset simulaatioharjoittelut elokuussa 2016. Tavoitteena oli startata osastolla säännöllinen simulaatiokoulutustoiminta kohtuullisilla alkuinvestoinneilla. Synnytyssimulaattorin ja simuloidun/näyttelijäpotilaan yhdistelmä antavat pienellekin yksikölle monipuoliset mahdollisuudet potilasturvallisuutta edistävien täysimittaisten simulaatioiden toteuttamiseen. Ohjaajien intensiivivalmennuksessa varmistetaan, että perusasiat hallitaan sekä teoriassa, että käytännössä ja simulaatioharjoittelu lähtee liikkeelle varmalta pohjalta. Valmennuksessa keskustellaan yhdessä simulaatio-ohjaamisen erityispiirteistä ja haasteista sekä etsitään ratkaisuja ja luodaan menetelmiä erilaisten harjoitustilanteiden toteuttamiseen. Lisäksi ohjaajat saavat henkilökohtaista palautetta ohjaajana toimimisestaan.

harjoittelua

Kuva vasen: Koulutuksen aluksi ohjaajat saivat käyttöopastusta Oy Prolife Products Ab:n Anders Riskalta osastolle hankitun uuden PROMPT Flex -synnytyssimulaattorin käyttöön.
Kuva oikea: 
Ohjaajaryhmä hartiadystokian ’kuivaharjoittelua’ toteuttamassa.

Simulaatio koettiin erinomaiseksi menetelmäksi paitsi kehittää osaston toimintaa ja turvallisuuskulttuuria, myös jakaa uutta tietoa ja jalkauttaa toimintamalleja. Harjoitusten aikana havaituista systeemiturvallisuusasioista keskusteltiin jälkipuinnin aikana vilkkaasti ja useita kehittämisehdotuksia listattiin osaston käytäntöjen ja toimintaympäristön kehittämiseksi. Koulutuksen päätteeksi kiiteltiin turvallista ja rauhallista ilmapiiriä.

ryhmäharjoitus

Kuva yllä: Hartiadystokian harjoittelu, jossa yhdistettiin lantiomalli ja simuloitu/näyttelijäpotilas. Harjoitusta toteuttavan ryhmälle tilanteesta tuli oppimistilanteena kokonaisvaltaisempi, kun käden taitojen ohella huomiosta osa täytyi kohdentaa myös synnyttäjän kanssa kommunikointiin. Harjoittelijaryhmä oli jaettu toimijoihin ja tarkkailijoihin (taustalla tarkkailijoita).

Näyttelijäpotilaan käyttö simulaatiotilanteessa elävöittää tilannetta, mutta se edellyttää tarkkaa suunnittelua ja harjoittelua. Näyttelijäpotilaan tehtävä on toimia roolissaan tavoitteiden mukaisesti ja tuoda jälkipuintikeskusteluun mukaan potilaan näkökulmaa.

Lisätietoa koulutuksesta: MinSim Oy

Lisätietoa PROMPT Flex -simulaattorista: Maahantuoja Oy Prolife Products Ab, Anders Riska

Valmistajan esittelyvideo verkossa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.