(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Draaman keinoin kohti parempaa potilasturvallisuutta

SESAM:iin lähdimme tänä vuonna paitsi kuulemaan uusinta alan tutkimus- ja koulutustietoa, myös pitämään ensi yrittämällä hyväksyttyä työpajaamme. Työpajassa teatteritaiteesta tuttuja menetelmiä sovellettiin onnistuneesti ja innostuneesti tehostetun kommunikaation harjoitteluun. Lisäksi havainnollistettiin ja analysoitiin tiimityön tekemistä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä mm. palapeliharjoitusten avulla. Työpajan suosio yllätti meidätkin ja tunnelma oli tiivis, mutta kaikki halukkaat mahtuivat onneksi mukaan.

työpaja

Olemme jo kauan tutkineet ja miettineet eri keinoja, joilla voisimme edelleen tehostaa ei-teknisten taitojen opettamista simulaatioharjoituksissa. Esittävissä taiteissa on keskeistä läsnäolon merkitys, miksi ei myös potilastyössä. Oikein kohdennettu ja tarkoituksenmukainen viestintä kriittisissä tilanteissa vähentää virheiden todennäköisyyttä ja lisää potilasturvallisuutta. Näin voidaan vähentää inhimillistä kärsimystä ja saavuttaa taloudellisia säästöjä. Koska kiire on usein virheiden taustalla, keskittymisestä ja rauhoittumisesta on hyötyä. Erityisesti hätätilanteissa toimivien tietoisuus viestintään vaikuttavista tekijöistä on tärkeää. Varmuus omista taidoista ja laadukkaasta hoidosta lisää työhyvinvointia.

Minna-Maria Mattilan 2016 suorittamat draamakasvatuksen opinnot toivat lisää tietoa ja keinoja käyttöömme. Yhdistimme teatterin ja draaman keinoja terveydenhuollossa tarvittavien taitojen harjoitteluun. Koostimme harjoituksista työpajan, jonka tavoitteena on tiedostaa läsnäolon tärkeys ja merkitys tiimin toiminnassa, vuorovaikutuksessa ja tilannetietoisuudessa. Työpajassa toteutettavat harjoitukset yhdistetään potilasturvallisuusajattelusta tuttuihin CRM -periaatteisiin. Tiimityössä kontekstista riippumatta vaikuttavat samat lainalaisuudet, jotka voidaan tuoda keskusteluun näiden harjoitteiden avulla.

Harjoitukset virittivät ryhmän pohtimaan eri näkökulmista muun muassa viestin välitystä ja vastaanottamista sekä sitä, millaista tarkkaavaisuutta ja läsnäoloa, kuten kehon käyttöä, tehokas kommunikaatio ja viestintä edellyttävät.

Kysy lisää Minna-Marialta: minna-maria.mattila@minsim.fi, puh. 045 118 4128

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.