(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Teemana hengitysvajauksen hoito – MinSim Oy:n koulutus Lapin keskussairaalassa

MinSim Oy järjesti huhtikuussa Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä koulutuksen hengitysvajauksen hoidosta. Kolmipäiväinen yhdistelmäkoulutus sisälsi simulaatioharjoittelun perusteiden opetusta sekä simulaatioharjoittelua. Simulaatioharjoittelun perusteiden opetuksessa oli mukana LKS:n henkilökuntaa ja Lapin AMK:n lehtori. Ensimmäisen päivän aiheina oli teoriatietoa simulaatioharjoittelun eri vaiheista ja potilasturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Koulutuksessa luennoi anestesiologi Elisa Nurmi. Teoriapäivän jälkeen oli kaksi päivää simulaatioharjoittelua pienryhmissä lastenosaston sairaanhoitajille ja lääkäreille. Ryhmät paneutuivat allergian ja infektioiden aiheuttamien hengitysongelmien hoitoon. Harjoittelussa oli potilaana Lapin AMK:n SimBaby-potilassimulaattorinukke ja harjoittelu tapahtui lastenosaston potilashuoneessa.

Aidossa ympäristössä harjoittelu mahdollistaa paitsi toiminnan hiomisen, myös huomioiden teon työympäristöstä, esimerkiksi välineiden sijoitteluun ja laitteiden käyttöön liittyvistä asioista. Asiakas voi hyödyntää palauteyhteenvetoamme työn kehittämiseksi ja potilasturvallisuuden edistämiseksi. Osaamista, työn kehittämistä ja potilasturvallisuutta edistää myös se, että asiakkaan luona tapahtuva koulutus tavoittaa samanaikaisesti suuren osan henkilökunnasta, jolloin koulutuksessa opitut ja havaitut asiat saadaan vietyä tehokkaasti käytäntöön. Saimme tästä oikeissa tiloissa harjoittelusta positiivista palautetta ja lisäksi harjoittelun suunnitelmallisuutta, kiireettömyyttä, turvallisuutta ja kaikkien huomioimista koulutuksessa kiiteltiin.

koulutusryhmä lastenosastolla

MinSim Oy kiittää osallistujia innokkuudesta ja hyvästä tiimityöskentelystä!

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.