(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Ensimmäinen SimPro 2015 –konferenssi kokosi yhteen tutkijoita ja kouluttajia sekä sairaaloista että oppilaitoksista ympäri maan

Ensimmäinen kansallinen tieteellinen simulaatio-oppimisen konferenssi SimPro 2015 järjestettiin Jyväskylässä 24.-25.8. Tapahtuman toteuttivat yhteistyössä MinSim Oy, Fioca Oy ja Jyväskylän yliopiston Agora Center. SimPro -konferenssin tavoitteena on edistää simulaatiokoulutuksen ja –oppimisen tieteellistä tutkimusta ja kehitystyötä Suomessa. Tässä keskeisenä elementtinä ovat tutkimusta ja koulutusta esittelevät luennot sekä vertaisarvioitujen abstraktien pohjalta valitut suulliset esitykset ja posteriesitykset, joita kuultiin molempina konferenssipäivinä.

posteriesittely

Posteriesitykset kuultiin konferenssin ensimmäisenä päivänä.

Päivät avannut Agora Centerin johtaja Pasi Tyrväinen korosti että SimPro –konferenssin tavoitteena on edistää monitieteistä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä yhteiseksi hyväksi ja se tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia kouluttajien ja tutkijoiden kesken. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui noin 100 aiheesta kiinnostunutta eri puolilta Suomea. He olivat pääosin simulaatiokouluttajia tai opettajia, sekä oppilaitoksista, että sairaaloista. Kansainvälisyyttä tapahtumaan toivat pohjoismaiset luennoitsijat ja osallistujissa oli muutamia myös naapurimaastamme Virosta.

verkostoitumista SimPro-tapahtumassa

Konferenssin tauoilla verkostoiduttiin aktiivisesti.

SimPro -konferenssissa tieteellisyyden rinnalla oli tarjolla toiminnallisia työpajoja, joissa oli perinteisistä simulaatiokoulutustapahtumien työpajoista poiketen mm. tiimityötaitojen harjoittelua viestinnän ja taiteen keinoin. Muita työpajoja olivat esimerkiksi Agora Centerin ihmisläheinen teknologia -työpaja, jossa perehdyttiin ns. co-creation toimintamalliin ja siihen, miten mallia sovelletaan terveydenhuollon hankkeissa ja miten simulaatiokoulutusideasta tehdään toteutuskelpoinen tutkimushanke. Kasvatustieteellisintä osuutta päivillä edusti kokemuksellinen oppiminen ja pedagogiikka –työpaja. Aktivoivat opetusmenetelmät –työpajassa puolestaan ideoitiin uudenlaisia tapoja käyttää opetusteknologiaa tukemaan simulaatiokoulutusta ja oppimista.

pajatyöskentelyä

Kokemuksellisen oppimisen työpaja sai paljon kiitosta osallistujilta.

Pohjoismaisilta luennoitsijoilta kuultiin Sissel E. Husebøn luento rooleista ja johtajuudesta, joita tutkitaan Stavangerin yliopistossa Norjassa. Tanskan Herlevin sairaalan simulaatiokeskuksen kouluttaja Annette Berit Larsenilla oli aiheena simulaatiokoulutuksen jälkipuinti (debriefing). Italo Masiello Karolinskasta Ruotsista esitteli simulaatiokoulutuksen ja tutkimuksen nykytilaa. Hän korosti simulaatioharjoittelun tärkeyttä potilasturvallisuuden edistämiseksi ja sitä, että simulaatio-oppimisen käytön ja hyötyjen varmistamiseksi ja menetelmien edelleen kehittämiseksi tarvitaan lisää tutkimusta. Simulaatiokoulutuksen edelleen kehittämiseksi meidän tulee löytää parempia mittareita koulutusten tehokkuuden mittaamiseksi, kehittää uusia menetelmiä ja työskennellä monialaisesti sekä moniammatillisesti saavuttaaksemme parhaimmat tulokset, Masiello totesi. Naapurimaissamme Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on meitä pidempi historia sekä simulaatiokoulutusten toteuttamisessa, että aiheeseen liittyvän tutkimuksen tekemisessä, joten oli hienoa, että päiville saatiin pohjoismaisia asiantuntijoita kertomaan omasta kehitys- ja tutkimustyöstään.

luennoilla

Luennoilla kuultiin sekä kotimaisia, että pohjoismaisia esityksiä simulaatiokoulutuksista ja niihin liittyvästä tutkimuksesta.

Ajankohtaista kotimaista tutkimusta simulaatiokoulutuksista esitteli mm. MinSim Oy:n Minna Silvennoinen, jonka Jyväskylän yliopistosta valmistunut väitöstutkimus taitojen oppimisesta ja asiantuntijuuden kehittymisestä kuultiin konferenssin toisena päivänä. Silvennoisen mukaan virheiden ennalta ehkäisemiseksi ja potilasturvallisuuden edistämiseksi tarvitsemme muutoksia paitsi menetelmiin kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia, myös muutoksia kulttuuriin ja asenteisiin terveydenhuollon organisaatioissa. Taitojen harjoittelulle ja ohjaamiselle tulisi taata mahdollisuuksia ja tukea sairaaloissa säännöllisesti potilastyön ohessa.

Sekä luennot että työpajat keräsivät kiitosta osallistujilta. Konferenssin aikana kuultiin useita suullisia – ja posteriesityksiä joiden esittäjät tulivat maamme eri ammattikorkeakouluista, yliopistoista ja sairaaloista. Konferenssin lopuksi palkittiin refereemenettelyssä parhaimman arvioinnin saanut abstrakti, joka kuultiin suullisena esityksenä konferenssissa, LL Reita Nybergin Teknisten leikkaustaitojen strukturoitu arviointi leikkauskoulutuksessa: tulokset ja kokemukset yliopistollisen sairaalan naistenklinikassa.

parhaan abstraktin palkinto

 Agora Centerin johtaja Pasi Tyrväinen ja MinSim Oy:n Minna Silvennoinen luovuttivat Reita Nybergille parhaimman arvioinnin saaneen abstraktin palkinnon konferenssin päätteeksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.