(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Koulutusta simulaatio-ohjaajille MinSim Oy:n ja Tietotaitokeskuksen yhteistyönä

Keski-Suomen keskussairaalan Tietotaitokeskuksen ja MinSim Oy:n yhteistyössä järjestämään simulaatio-ohjaajakoulutukseen Jyväskylässä osallistui 15 terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden ohjaajaa, eri alojen hoitajia ja lääkäreitä.

yhteistyo

Kuva: Tietotaitokeskuksen koulutussuunnittelija Eerika Rosqvist ja MinSim Oy:n kouluttaja Minna-Maria Mattila tyytyväisinä yhteistyönä toteutettuun simulaatio-ohjaajakoulutukseen.

Koulutuksella tavoiteltiin uutta osaamista, taitojen päivittämistä sekä uusia yhteistyömalleja Keski-Suomen keskussairaalan simulaatioasiantuntemuksen vahvistamiseksi. Kurssilaisille tarjoutui mahdollisuus verkostoitua ja päivittää osaamistaan sekä oppia ja ideoida uusien opetusmenetelmien käyttöä.

MinSim Oy:n kouluttajat toteuttivat kurssin yhdistelemällä lähi- ja etäopiskelua. Koulutus aloitettiin joulukuussa 2014 tunnin startilla, jossa kurssilaiset ohjeistettiin itsenäiseen opiskeluun ennakkotehtävien avulla. Varsinaiset lähipäivät toteutettiin maalis-huhtikuussa 2015. Koulutuksen materiaalina käytettiin mm. Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa -kirjaa.

Ryhmä koostui monen eri ammatti- ja kouluttajataustan omaavista henkilöistä. Osalla koulutettavista oli vuosien kokemus simulaatiokouluttajana toimimisesta ja osa ei ollut lainkaan tutustunut simulaatiomenetelmiin. Koulutettavien erilaiset lähtökohdat huomioitiin koulutusohjelmassa monipuolisella sisällöllä. Kurssilla esiteltiin simulaation hyödyntämisen eri mahdollisuuksia, harjoiteltiin simulaatioiden toteuttamista ja jälkipuintia sekä perehdyttiin simulaatiopedagogiikkaan ja ideoitiin potilasturvallisuusajatteluun pohjautuvia harjoituksia.

siirtosimulaatio

Kuva: Simulaatioharjoitus, jossa potilasta siirretään leikkaussaliin.

Kerätyn palautteen perusteella koulutuksen yksi keskeinen hyöty oli vertaisoppiminen ja kouluttajien verkostoituminen. Kurssilaiset kokivat moniammatillisuuden etuna, joka mahdollistaa eri näkökulmien yhdistämisen ja uudenlaisen yhteistyön syntymisen simulaatiokouluttajien kesken. Palautteen perusteella huomattiin, että tällaiselle koulutukselle on kysyntää ja tarvetta erityisesti sairaaloissa, joissa eri yksiköiden toiminta on erillään toisistaan. Työntekijät voivat kartuttaa tietoa ja osaamista omassa organisaatiossaan, ilman pitkiä poissaoloja, joten sijaisuusjärjestelyt ja koulutukseen pääsy on helpompaa.

Palautteiden perusteella koulutus herätti osallistujissa monenlaisia ajatuksia;

”Koulutuksesta sain itsevarmuutta uusien simulaatioiden suunnittelemiseen ja se herätti myös halun kokeilla täysin uudenmuotoisia simulaatioita”

”Palautetta ei tahdo koskaan saada ja tässä kerrankin oli siihen mahdollisuus.”

”Oma simulaatio-ohjaamisen osaaminen on syventynyt kurssin aikana. Suurilta osin kurssi piti sisällään jo ennalta tuttua asiaa ja oli siten vanhan kertaamista. Kertaus ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan, koen saaneeni jatkoa ajatellen uusia eväitä ja näkökulmia asioihin. Kurssin seurauksena on jo syntynyt uusia yhteistyökuvioita talon sisällä.”

”Ryhmässä suunniteltu simulaatio-ohjaustilanne oli parasta tällä kurssilla! En enää pelkää asettua jälki-puijan rooliin. Koulutuksen ja seuraamani ohjauksen perusteella tunnistan ammattitaitoani paremmin.”

lapsimulaatio

Kuva: Moniammatillisen ohjaajatiimin toteuttama laparoskooppinen sappileikkaussimulaatio.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.